Pohádky na ekonomická a finanční témata

Řada ro­di­čů chce své děti chytrou a zá­bav­nou for­mou se­zna­mo­vat s fi­nanč­ní­mi a eko­no­mic­ký­mi té­ma­ty ještě dřív, než je usly­ší ve škole. Pro ta­ko­vé ro­di­če je tu ná­sle­du­jí­cí dvo­ji­ce po­hád­ko­vých kní­žek pro děti ve věku cca 5-10 let.

Každá pohádka ilustruje některý základní ekonomický nebo finanční pojem: registrace nemovitého majetku, povinnosti spojené s vlastnictvím, ochrana duševního vlastnictví, reklama, veřejné finance, bezhotovostní platební styk atd.

V každé knížce je v zájmu vyváženosti ale taky jedna pohádka na téma „peníze nejsou všechno“. Knížky pokřtil Jan Fischer (bývalý šéf ČSÚ a později předseda vlády)

Jak šel medvěd na dračku
(Právní rámec ekonomiky)

O drzém veverčákovi
(Ochrana a evidence hmotného vlastnictví)

Jak se dudek příliš parádil
(Vlastnické právo a z něj plynoucí povinnosti)

O pěkném pění pana Pěnkavy
(Duševní vlastnictví)

O chytrých mravencích
(Dělba práce)

Bratři Bobrovi to rozjíždějí ve velkém
(Založení firmy, výhody podnikání)

Krysák Venda a jeho lesní panenky
(Nástrahy reklamy)

Lišácká pohádka o štěstí
(Práce a peníze nejsou všechno)

Kočičí loupežnice
(Výdělek jako odměna za práci)

Jak se straka Pika chystala na zahradní slavnost
(Peníze jako prostředek směny a uchovatel hodnoty)

Moucha Blanka na dobrodružné výpravě
(Banka a služby bankomatu)

Myš Markéta ze supermarketu
(Bezhotovostní platební styk)

O spořivém křečkovi
(Význam úspor, rezerv a péče o majetek)

Míla a Míla touží po domečku
(Výhody a nevýhody nákupu na úvěr)

Kokršpaněl a jeho pán
(Role daní a veřejných financí)

Pavoučí pohádka o štěstí
(Pomoc druhým v nouzi)

Informace k oběma knížkám na stránkách nakladatelství Grada