Texty pro základní školy

Finanční a ekonomická gramotnost

Výuka ekonomických a finančních témat je pro řadu škol a učitelů obtížná. Manuál pro učitele a dvojice pracovních sešitů „Finanční a ekonomická gramotnost“ jim v tomto směru významně pomáhá.

Obsahuje veškeré povinné učivo základních škol v této oblasti i řadu doplňujících informací pro učitele. Celé toto obtížné téma navíc podává moderním a praktickým způsobem – kromě uvedené hry na trh nabízí učitelům a žákům i další zajímavé činnosti, jako jsou třídní diskuze, reportáže nebo exkurze do firem.

Právě kvalitní obsah, plné pokrytí povinného učiva a atraktivní zpracování byly důvody, proč využití těchto pracovních sešitů na všech školách doporučila a podpořila také Česká národní banka. Rozeslala více než 4000 výtisků doprovodného manuálu pro učitele do českých škol. Následně v různých městech ČR spoluuspořádala na základě těchto učebních textů desítky seminářů pro učitele vedených spoluautory uvedených publikací.

Obsah manuálu pro učitele:

Ukázky z pracovního sešitu 2:

Informace o učebnici na stránkách nakladatelství Scientia

Ohlasy v médiích

„Co to je duševní vlastnictví, jakými způsoby lze platit z účtu v bance nebo co všechno se dá koupit na splátky, podávají autoři učebnice žákům atraktivním způsobem.“

„Výborné jsou pasáže věnované tvorbě cen, slevám skutečným i falešným, přímému bankovnictví a reklamacím. (...) Učebnice je moderní. (...) A tak je dobře, že taková kniha vyšla“

„Hravě učí, jak porovnávat úvěry, co je RPSN a duševní vlastnictví, kudy proudí peníze, jaký si zvolit účet nebo jak nenaletět klamavé reklamě.“

"Učebnice Evy a Michala Skořepových naopak důsledně vychází z životních situací, příkladů, příběhů podaných zábavnou, hravou formou. A nechybí ani vtip."

„Velkou výhodou knihy je její důraz na hru a aktivitu žáků. (...) Zároveň je publikace koncipovaná jako učebnice, což může ulehčit práci učitelům. To je podstatná výhoda ve srovnání s jinými publikacemi, které se snaží přiblížit téma finanční gramotnosti.“

O penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem

Finanční gramotnost pro 1.-3. třídu ZŠ. Metodicky opět velmi interaktivně pojatá pracovní učebnice pro první ročníky ZŠ, vydaná na základě četných žádostí učitelů na seminářích finanční gramotnosti.

Ukázka z pracovního sešitu

Informace o této učebnici na stránkách nakladatelství Fragment