Právní informace

Ochrana osobních údajů

Každý uživatel, který se rozhodne využít naši kalkulačku nájemného v kterékoli její podobě, do ní musí vyplnit řadu údajů (ať už jde o reálné údaje týkající se konkrétní osoby a nemovitosti, nebo ne). Jeho platba nám zpřístupní také číslo jeho účtu. Uživatel nám také sděluje emailovou adresu, na kterou má být zaslána výsledková zpráva.

Tyto údaje nezpracováváme ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. neshromažďujeme, nezaznamenáváme, neukládáme, nezpřístupňujeme atd. Využíváme je vždy pouze jednorázově pro zpracování výsledkové zprávy a pro zaslání této zprávy na zadanou emailovou adresu. Emailovou adresu využijeme vždy pouze jednorázově právě k tomuto účelu a její poskytnutí uživatelem chápeme jako projev jeho souhlasu s tímto postupem; následně na tuto adresu nezasíláme žádné další zprávy.

Copyright

Veškerý obsah materiálů Finegra (internetové stránky, výsledkové zprávy) je chráněn autorským právem a bez předchozího souhlasu autora věcného obsahu (Mgr. Michal Skořepa, PhD.) není dovoleno jej kopírovat a jakkoli dále šířit.

Odpovědnost

Náš tým se snaží, aby informace v materiálech Finegra byly správné, přesné a aktuální, nicméně nejsme schopni to zaručit a za případné v nich obsažené chyby nebo za případné škody plynoucí z jejich využívání nepřebíráme žádnou odpovědnost. Stejně tak neodpovídáme za obsah stránek, které jsou spojeny odkazem se stránkami Finegra.

Vrácení uhrazeného poplatku

Zcela výjimečně se může stát, že nebudeme z technických, časových nebo jiných důvodů schopni výsledkovou zprávu vypracovat a/nebo uživateli zaslat. V takovém případě mu samozřejmě pošleme uhrazený poplatek zpět.