Zadané parametry byly odeslány k výpočtu

Nyní prosím proveďte úhradu příspěvku (z hlediska úspory času nejlépe formou okamžité platby). Údaje pro platbu jsou následující (aby vaše platba mohla být jednoznačně identifikována, bylo vámi zadané sestavě parametrů přiřazeno číslo, které bude odesláno jako variabilní symbol platby):

Číslo účtu: 2961558053

/ 0800

Částka: 390 Kč

Výpočet bude proveden a výsledková zpráva vám bude zaslána (na emailovou adresu, kterou jste uvedli na předchozí stránce) poté, co bude příspěvek připsán na výše uvedený účet.