Byt na bydlení: kalkulačka neutrálního nájemného

Výsledkem následujícího propočtu bude výše „neutrálního“ nájemného, tedy nájemného, které byste museli platit v daném bytě, aby pro vás bylo pronajmutí bytu celkově stejně nákladné jako zakoupení bytu.
Máte před sebou skutečnou nabídku na zakoupení bytu, zatímco bydlení v nájmu zvažujete jen hypoteticky? Zadejte potřebné údaje do naší kalkulačky a pokud bude námi vypočtené neutrální nájemné vyšší/nižší než obvyklé tržní nájemné pro byty daného typu, je pro vás finančně výhodnější si daný byt pronajmout/koupit.
Máte před sebou skutečnou nabídku na pronajmutí bytu, zatímco nákup bytu a své následné bydlení v něm zvažujete jen hypoteticky? Odhadněte cenu, za kterou byste takový byt mohli koupit, výši hypotéky, kterou byste k tomu potřebovali, a výši měsíční splátky (tu vám spočítá kterákoli z mnoha hypotečních kalkulaček dostupných na internetu) a tyto a další potřebné údaje zadejte do naší kalkulačky. Pokud bude námi vypočtené neutrální nájemné vyšší/nižší než nabídka nájemného, kterou máte před sebou, je pro vás finančně výhodnější si daný byt pronajmout/koupit.

Než se vrhneme na konkrétní čísla...

Propočet se zaměřuje pouze na čistě finanční stránku věci. Má tedy informativní charakter a neslouží jako doporučení pro vaše rozhodnutí. Ve svém rozhodování byste měli vzít v úvahu vaši celkovou situaci a preference i ve vztahu ke všem nefinančním faktorům.

Na základě výsledku propočtu zpracujeme jen pro vás individualizovanou Výsledkovou zprávuAbyste měli představu, jak bude tato zpráva vypadat, zde je k nahlédnutí ukázka:

Ukázková výsledková zpráva

Příspěvek

Poté, co níže zadáte a odešlete parametry bytu, vás požádáme o uhrazení příspěvku 190 Kč. Svou platbou nám pomůžete pokrýt náklady spojené s provedením propočtu a s tvorbou a údržbou portálu Finegra, který v zájmu své nezávislosti záměrně nečerpá žádnou finanční podporu od kteréhokoli dalšího subjektu. Pro usnadnění platby vám bude vygenerován QR kód. Bez této platby bohužel není propočet možný.

Kdy a jak vám vaši výsledkovou zprávu předáme?

Výsledkovou zprávu jsme schopni zpracovat obvykle ještě v den odeslání parametrů k výpočtu a připsání příspěvku na účet. Pokud však bude příspěvek připsán na účet večer, v noci nebo o víkendu, zpracování výsledkové zprávy se může zpozdit do nejbližšího následujícího pracovního dne.

Výsledkovou zprávu vám zašleme na emailovou adresu, kterou uvedete níže (na konci zadávání parametrů bytu, o který se zajímáte). V zájmu vaší anonymity si samozřejmě můžete pro tento účel vytvořit zcela novou adresu.

KLÍČOVÉ PARAMETRY
Níže zadejte parametry bytu, o jehož koupi uvažujete. Propočet používá spoustu parametrů. Od vás nezbytně potřebujeme hodnoty jen některých KLÍČOVÝCH parametrů umístěných v této šedě podbarvené části formuláře; tyto hodnoty si netroufáme tipnout za vás. Hodnoty OSTATNÍCH parametrů jsme si dovolili navrhnout za vás v další, zeleně podbarvené části. Pokud kteroukoli z námi navržených hodnot chcete změnit, beze všeho tak učiňte.
KUPNÍ CENA BYTU v Kč
Kolik máte za byt zaplatit. Včetně případné provize RK za sjednání kontaktu s prodejcem bytu
PLOCHA BYTU v m2
Jak je byt velký
PLÁNOVANÁ DOBA DRŽENÍ BYTU v rocích
Kolik roků v bytě chcete bydlet. Minimum je 10 let (v souladu s časový testem pro daň z příjmu z prodeje nemovitosti)
VÝŠE HYPOTÉKY v Kč
Jak velký úvěr si na nákup bytu berete
SPLÁTKA HYPOTÉKY v Kč měsíčně
Nevíte-li, využijte některou z mnoha hypotečních kalkulaček dostupných na internetu
OSTATNÍ PARAMETRY
Abychom vám ušetřili čas, u každého z těchto parametrů jsme navrhli určitou konkrétní hodnotu. Tu jsme vybrali podle převažujících podmínek na trhu nebo podle vhodného zdroje (průměr dlouhodobých pozorování, odborný článek apod. - poznámky ke konkrétním hodnotám najdete v části "Jak korektně porovnat nájem versus nákup na hypotéku" na stránce "Byt na bydlení"). Jde o návrh konkrétních hodnot, které je možné použít v propočtu, nikoli o doporučení, jaké hodnoty máte fakticky očekávat nebo vyžadovat při jednání s příslušnou protistranou (bankou, investičním fondem atp.). Pokud máte u kteréhokoli parametru pocit, že ve vašem konkrétním případě je blíže pravdě jiná než navržená hodnota, hodnotu beze všeho upravte; výpočet bude v takovém případě pracovat s touto vámi zadanou hodnotou.
Parametry bytu
DALŠÍ POČÁTEČNÍ INVESTICE v % kupní ceny bytu
Finegra navrhuje 1
Vymalování stěn, oprava podlah, nákup nábytku atd.
OČEKÁVANÝ RŮST CEN BYTŮ v % ročně
Finegra navrhuje 3,8
Za předpokladu, že se nebude měnit kvalita bytu
POKLES KVALITY BYTU v % ročně
Finegra navrhuje 1
I po zohlednění běžné údržby kvalita bytu obvykle zvolna klesá
ODHADNÍ CENA BYTU v % kupní ceny bytu
Finegra navrhuje 90
POJIŠTĚNÍ BYTU v % kupní ceny bytu měsíčně
Finegra navrhuje 0,005
Navržená hodnota předpokládá pouze pojištění nemovitosti, nikoli pojištění domácnosti
ÚDRŽBA BYTU v % kupní ceny bytu měsíčně
Finegra navrhuje 0,021
Úklid, opravy, obnova spotřebičů atd.
FOND OPRAV + SVJ v % kupní ceny bytu měsíčně
Finegra navrhuje 0,022
Jde o opravy společných částí domu a o poplatky na chod Společenství vlastníků jednotek
VODNÉ A STOČNÉ v % kupní ceny bytu měsíčně
Finegra navrhuje 0,011
ENERGIE A INTERNET v % kupní ceny bytu měsíčně
Finegra navrhuje 0,038
Parametry nájemního bydlení
JAKÝ RŮST NÁJEMNÉHO ČEKÁTE v % ročně
Finegra navrhuje 2,1
Rozumí se dlouhodobé průměrné tempo: faktické navyšování může probíhat kumulativně po více letech
KAUCE DLE NÁJ. SMLOUVY v měsících nájemného
Finegra navrhuje 1
Pronajímatel vrátí kauci nájemníkovi na konci nájemního vztahu po odečtení případných škod
PROVIZE RK v měsících nájemného
Finegra navrhuje 1
Rozumí se část provize placená nájemníkem
Parametry hypotéky
DÉLKA FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY v rocích
Finegra navrhuje 8
Jde o délku období, po které je úroková sazba neměnná (zafixovaná)
HYPOTEČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA V 1. FIXAČNÍM OBDOBÍ v %
Finegra navrhuje 5,8
HYPOTEČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA V 2. FIXAČNÍM OBDOBÍ v %
Finegra navrhuje 4,0
HYPOTEČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA V 3. FIXAČNÍM OBDOBÍ v %
Finegra navrhuje 4,0
POPLATEK ZA ODHAD HODNOTY ZÁSTAVY v Kč
Finegra navrhuje 4500
POPLATEK BANKY ZA VEDENÍ ÚČTU v Kč měsíčně
Finegra navrhuje 0
Rozumí se vedení úvěrového účtu
POPLATEK BANKY ZA POSKYTNUTÍ ÚVĚRU v Kč
Finegra navrhuje 0
Parametry alternativní investice
VÝNOS Z ALTERNATIVNÍ INVESTICE v % ročně
Finegra navrhuje 8,8
Uveďte v % investované částky
Vzhledem k dlouhodobosti investice může jít např. o výnos z akcií
CELK. NÁKLADOVOST ALT. INVESTICE v % ročně
Finegra navrhuje 2.2
Každoroční celkové náklady spojené s investicí, v % investované částky; přichází v úvahu např. v podílových fondech
VSTUPNÍ POPLATEK U ALTERN. INVESTICE v %
Finegra navrhuje 2
Jednorázový poplatek při zahájení investice, v % investované částky
Daně a transakční poplatky
POPLATKY KATASTRU NEMOVITOSTÍ v Kč
Finegra navrhuje 4000
Předpokládá se, že kupující hradí půlku všech poplatků KN
POPLATEK ZA ÚSCHOVU KUPNÍ CENY v % kupní ceny
Finegra navrhuje 0,22
Může jít o úschovu např. v bance nebo u notáře
SAZBA DANĚ Z PŘÍJMU v %
Finegra navrhuje 15
Uveďte sazbu "mezní", tj. tu nejvyšší, která se vás týká
MAX. DAŇ. ODPOČET ÚROKŮ Z ÚVĚRU v Kč ročně
Finegra navrhuje 150000
ROČNÍ DAŇ Z NEMOVITOSTI v % kupní ceny bytu
Finegra navrhuje 0,02
ZÁVĚR FORMULÁŘE
LTV v % odhadní ceny bytu
Podíl úvěru na hodnotě zástavy
Hodnota plyne z výše zadaných údajů, je uvedena jen pro Vaši informaci.
EMAILOVÁ ADRESA PRO ZASLÁNÍ VÝSL. ZPRÁVY
KOLIK TRPASLÍKŮ PATŘÍ KE SNĚHURCE?
Kontrolní otázka chránící proti spambotům